Primary School- szkoła podstawowa

Zadaj swoje pytanie

Pytania

Odpowiedzi

Jakie są rodzaje szkół podstawowych?

W Anglii istnieje wiele różnych typów szkół podstawowych. Każda szkoła państwowa, za wyjątkiem szkół specjalnych zobligowana jest do nauki według państwowego programu nauczania oraz podlega kontroli Ofsted. Dzieci najczęściej uczęszczają do państwowych szkół które są bezpłatne i utrzymywane z funduszy publicznych. Na terenie wysp istnieją również szkoły prywatne tzw. Independent Schools.

Jakie istnieją typy szkół podstawowych?

Wyróżniamy bezpłatne oraz płatne szkoły podstawowe, do bezpłatnych zaliczamy:

  • Szkoły Środowiskowe Community School- są szkołami bezwyznaniowymi, otwartymi dla wszystkich dzieci różnych narodowości. Nadzór nad tymi placówkami sprawuje Local Education Authority LEA, a zarządzeniem zajmuje się zespół złożony z rodziców, nauczycieli oraz osób ze środowiska władz lokalnych. O tym czy dostaniesz się do danej szkoły decyduje regionalizacja, ilość posiadanego rodzeństwa w danej szkole czy specjalne wymagania socjalno-edukacyjne. Szkoły Community School posiadają własny budżet który zależy od liczba uczniów, status materialny uczniów czy ilości dzieci które nie potrafią porozumieć się w języku angielskim
  • Szkoły wspomagane dobrowolnie Voluntary- aided Schools- tego typu szkoły najczęściej są szkołami religijno- wyznaniowymi, jednak niewielka liczba z nich może być połączona z organizacjami charytatywnymi. Na terenie UK istnieje wiele takich szkół. Finansowane są przez władze lokalne, jednak organem zarządzającym jest kościół lub organizacja charytatywna. One też decydują o rekrutacji oraz określają zasady na jakich przyjmowane są uczniowie. Do tej kategorii możemy zaliczyć szkoły żydowskie, anglikańskie czy muzułmańskie. Szkoły nauczają na podstawie narodowego programu nauczania, jednak religia może wpłynąć na rodzaj wykonywanej modlitwy, kryteria rekrutacji do szkoły czy wyglądu zajęć wychowania fizycznego.
  • Szkoły specjalne Special Schools- są rodzajem szkół przeznaczonych dla dzieci specjalnych tj. posiadającymi niepełnosprawność fizyczną lub mających problemy z nauką. Do osób mających problemy z nauką zalicza się dzieci z nieznacznymi trudnościami w nauce Mil Learning Difficulties MLD lub dzieci ze znacznymi problemami w nauce Severe Learning Difficulties SLD. W niektórych szkołach podstawowych znajdują się specjalne klasy, gdzie uczniowie mający problemy z nauką, mogą pobierać lekcje w specjalnych klasach.
  • Szkoły państwowe wraz z internatem Maintained Boarding Schools- nauczanie w tego rodzaju placówkach jest bezpłatne, jednak koszty związane z pokryciem internatu pokrywana jest już z naszej kieszeni. Zazwyczaj do szkół tych trafiają dzieci ze specjalnymi wymaganiami socjalno-edukacyjnymi.

Jakie szkoły zaliczają się do prywatnych szkół podstawowych?

Na terenie Anglii funkcjonuje ponad 2300 prywatnych szkół podstawowych Independent Schools. Placówki te zazwyczaj są bardziej nowoczesne, lepiej wyposażone, posiadają własne programy nauczania oraz reguły dotyczące przyjęć uczniów. Najczęściej głównym kryterium dotyczącym przyjęcia danego ucznia jest możliwość opłacania czesnego, jednak te najbardziej renomowane przeprowadzają własną, wewnętrzną rekrutację.

Informacje na temat: Szkół prywatnych dla wybitnie zdolnych dzieci które we własnym zakresie opłacają czesne pod adresem,  szkół prywatnych

Co to jest formularz Local Education Authority LEA?

Formularz Local Education Authority LEA jest aplikacją służącą do zapisania Twojego dziecka do szkoły. Formularz do wypełnienia wraz z potrzebnymi ulotkami informacyjnymi znajdziesz w każdej lokalnej bibliotece, w szkole do której chcemy posłać dziecko lub w Internecie. Należy przestrzegać terminów składania wniosków- może się zdarzyć że spóźniona aplikacja nie będzie brana pod uwagę. Na wniosek możesz wpisać trzy różne szkoły. Zazwyczaj najlepsze placówki są najbardziej oblegane, dlatego może być problem z dostaniem się do tej wymarzonej. Należy pamiętać o dobrym wyborze kolejnych dwóch szkół. W Internecie pod adresem znajduje się dokładny spis interesujących nas placówek, w odpowiednie miejsce wystarczy tylko wpisać swój kod pocztowy.

Jak złożyć wniosek przez Internet?

Aby złożyć wniosek przez Internet należy za pomocą wyszukiwarki znaleźć odpowiednią placówkę. Po znalezieniu odpowiedniej szkoły, do kolejnej wyszukiwarki wpisujesz adres szkoły – w tym momencie pojawi się formularz aplikacyjny online do interesującej nas szkoły.

Co w sytuacji gdy nasz dziecko słabo mówi po angielsku?

Na formularzu istnieje możliwość zaznaczenia, iż Twoje dziecko ma problemy z jęz. angielskim, wówczas zostaną przyznane dodatkowe lekcje nauczania. Większość szkół regularnie organizuje dodatkowe lekcje języka angielskiego.

Jakie dodatkowe zaświadczenia i dokumenty potrzebne są do wypełnienia formularzu LEA?

Do formularza aplikacyjnego Local Education Authority należy dołączyć:

  • paszport lub akt urodzenia dziecka
  • potwierdzenie adresu zamieszkania wraz z jednym z rachunków np. za prąd, wodę czy gaz, ważne aby był wystawiony na Twoje nazwisko
  • w przypadku szkół katolickich- akt chrztu oraz akt ślubu kościelnego rodziców.

Czy dziecko może chodzić do szkoły podstawowej w sytuacji gdy jest niepełnosprawne?

Jeżeli nasze dziecko potrzebuje specjalnej opieki-  jest chore, niepełnoprawne lub upośledzone i wymaga specjalnej opieki, wówczas sami decydujemy o wyborze najodpowiedniejszej szkoły dla naszego dziecka- czy ma to być zwykła czy specjalna szkoła. Jednak zazwyczaj szkoły są dostosowane aby przyjąć chore lub niepełnosprawne dziecko do siebie na naukę.

Informacje na ten temat: Country Coucil

 

Co decyduje o przyjęciu do danej szkoły podstawowej?

Składając podanie do szkoły podstawowej o przyjęcie dziecka musisz zdawać sobie sprawę, że może zabraknąć miejsca dla niego w danej szkole. Przyjęcie dziecka do danej placówki edukacyjnej odbywa się na podstawie przyjętych kryteriów, więc zanim złożysz podanie, warto dowiedzieć się jakie kryteria tak naprawdę decydują o pozytywnym rozpatrzeniu Twojej aplikacji. Kryteriami może być miejsce zamieszkania, ilość rodzeństwa uczestniczącego do danej szkoły czy przynależność do określonej grupy religijnej. Wypełniając formularz, należy odpowiednio wpisać kolejność wybranych szkół, gdyż od tego zależy jaka szkoła będzie brana pierwsza pod uwagę przy wyborze przez uprawnione do tego osoby.

Kiedy należy złożyć podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej?

Warto zainteresować się temat rekrutacji do szkoły podstawowej przed 4 urodzinami dziecka, gdyż podanie składa się w semestrze jesiennym (Twoje dziecko może mieć wtedy dopiero 3 lata).  Podanie można składać przez cały rok, a aplikacja musi zostać rozpatrzona w trybie natychmiastowym. To od urzędu miasta zależy, jaki termin obowiązuje przy ustalaniu terminu aplikacji.